Beiskolázási-óvodakezdési tám-kérelem - formanyomtatvány

 


Településkép védelmi rendelet módosításának egyeztetésre

Tisztelt nagyacsádi polgárok, egyházak, érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek!

Elkészült Településkép védelméről szóló rendelet tervezete, amelyet véleményezésre közzéteszünk Nagyacsád Község honlapján (www.nagyacsad.hu).

Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a Településképi Rendelet módosítás a veszélyhelyzet miatt a honlapon kerül ismertetésre. A rendelet módosítása központi jogszabályi előírások átvezetését tartalmazza.

A lakosság, az egyházak a bejelentkezett érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek, (partnerek) a rendelettel kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek 2021. december 22-ig írásban a polgármesternek címezve, vagy elektronikusan az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Várjuk észrevételeiket a településképi rendelettel kapcsolatban!

Nagyacsád, 2021. december 1.

Szalóky Nándor
polgármester

 

Rendelettervezet (melléklet)

  

TÁJÉKOZTATÓ
a választási plakátok kihelyezéséről

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet szerint: „A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.”


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-a szerint


„144.§ (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.

(4) Plakátot elhelyezni

a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,

b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

(5) Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.”

Nemesgörzsöny, 2019. augusztus 23.

 

Novák Edit

aljegyző

 


 

Tájékoztató:

Nagyacsádi Helyi Választási Bizottság választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  160.§ (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet alapján a  jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét sorsolással állapítja meg. Sorsolás időpontja 2019. 09.09. (hétfő) 16 óra 15 perc, helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyacsádi Kirendeltség, 8521 Nagyacsád, Deák F u. 1-3.


Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

mint a Helyi Választási Iroda vezetőjétől

8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.

06 89 348 002; mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Ügyiratszám: Ng/…………../2019 Tárgy: Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Mezőlak, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Községben megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása

H A T Á R O Z A T

Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Mezőlak, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Községek Helyi Választási Iroda vezetőjeként a Képviselő-testületek tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása során a következők szerint állapítom meg:

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Kemeneshőgyész Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Kemenesszentpéter Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Mezőlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

E határozat ellen bárki kifogással élhet a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez. A kifogást úgy kell benyújtani a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választás szerint telefonszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint: A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-ei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

  • 100 lakosig 2 fő,

  • 1000 lakosig 4 fő,

  • 5000 lakosig 6 fő,

  • 10 000 lakosig 8 fő.

Békás lakosságszáma: 204 fő

Kemeneshőgyész lakosságszáma: 484 fő

Kemenesszentpéter lakosságszáma: 603 fő

Magyargencs lakosságszáma: 493 fő

Mezőlak lakosságszáma: 997 fő

Nagyacsád lakosságszáma: 657 fő

Nemesgörzsöny lakosságszáma: 658 fő.A határozat közzétételének módja Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltségeinek hirdetőtáblán történő közzététel, valamint a Községek honlapján való nyilvánosságra hozatal.

Határozatom a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 308. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben hoztam meg, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-ára, valamint 4. § c) pontjára.

A kifogás jogát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208. §, 209. § (1), 2010. § (1) bekezdése biztosítja, a kifogás benyújtásának részleteit a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 212. § (2) bekezdése tartalmazza.

Nemesgörzsöny, 2019. február 6.

Ivanics Barbara

Helyi Választási Iroda vezetője

Közzététel napja:

2019. február 6.

Ivanics Barbara

Helyi Választási Iroda vezetője

 


IRÁNYTŰ - iskolaválasztáshoz letöltése

 


 

 2017.10.10. 

 

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FELHÍVÁS
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS RENDELET
készítésének előzetes tájékoztatási szakaszához.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy - törvényi kötelezettség teljesítése miatt - az Önkormányzat Képviselő-testülete településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet elkészítéséről határozott. A készülő dokumentumok előkészítési fázisában adat- és információgyűjtési céllal

KÖZMEGHALLGATÁST (LAKOSSÁGI FÓRUMOT)

hívunk össze 2017. október 25. napra 17,00 órára

a Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyacsádi Kirendeltségére (8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3.),

melyen tájékoztatást adunk a kézikönyvvel, és a rendelettel kapcsolatosan, kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek szóban, illetve a fórum után 2017. 11.06.-ig írásban papír alapon a hivatal címére vagy elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre eljuttatva.

 

 


 

Nagyacsád község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztató a község környezeti állapotáról

Előadó: Szalóky Nándor polgármester

A környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ e) pontja szerint az önkormányzat a lakókörnyezet állapotáról évente legalább egyszer tájékoztatja a lakosságot.

A környezetvédelmi törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.

A környezetvédelem kiterjed a föld, a víz, a levegő, az élővilág, az épített környezet védelmére, veszélyes anyagok és technológiák, sugárzások kezelésére, hulladék és zaj- és rezgésvédelemre.

 A környezetvédelem érdekében a települési önkormányzatok környezetvédelmi programot készítenek, amely tartalmazza a települési környezet tisztasága, csapadékvíz elvezetés, a kommunális szennyvízkezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás, a kommunális hulladékkezelés, légszennyezés, zaj és rezgésvédelem, helyi közlekedésszervezés, ivóvízellátás, energiagazdálkodás, zöldterület-gazdálkodás és a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladatait és előírásait.

Nagyacsád tekintetében a felsorolt feladatokról az alábbiakban szeretném tájékoztatni a lakosságot:

Települési környezet tisztasága:

Ez minden nagyacsádi lakos, illetve itt ingatlantulajdonnal rendelkező közös feladata.

Rendeletünk szerint a telkek előtti járdák és árkok tisztántartása a telektulajdonos feladata.

Az önkormányzat az idei évben a lakosságot segíteni tudta ebben a kérdésben a közcélú foglalkoztatottak bevonásával.

Csapadékvíz elvezetés

Tervezzük azon utcák csapadékvíz elvezetését, ahol ez nem teljesen megoldott. Ezt pályázati forrásokból kívánjuk megoldani, mely lehetőségét keressük.

Szennyvíz

Nagyon aktuális a téma, talán mindenki számára ismert a helyzet. A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító kiépült községünkben. Túl vagyunk a próbaüzemen. A Bakonykarszt Zrt. üzemelteti a rendszert. Jelenleg az ingatlanok … %-a kötött rá a rendszerre, ami jónak mondható, de kérjük a lakosság eddig mutatott pozitív hozzáállását. Szerződési kötelezettség is van a rákötések számára vonatkozóan és mindenki számára fontosnak kell, hogy legyen a környezete állapotának megóvása.

Hulladékkezelés

A háztartási hulladék szállítása megoldott, a Győri Kommunális Szolgáltató jó színvonalon végzi a tevékenységet. A hulladékudvar és a szelektív hulladékgyűjtés rendszere is kiépült.

Légszennyezés, zaj- és rezgésvédelem:

Jelenleg ilyen problémák településünket nem érintik.

Helyi közlekedésszervezés

A helyközi járatok száma és időbeni eloszlása megfelelő, alkalmazkodik a munkába és iskolába járáshoz.

Ivóvízellátás

Az ivóvíz minősége jó községünkben. A Bakonykarszt honlapján megtekinthetőek az adatok és látható, hogy minden érték az előírt határérték alatt van. A víz minőségét szakemberek folyamatosan figyelik.

Energiagazdálkodás

A családok többsége fával fűt, a gázenergia a községi lakosok egyre nagyobb számára szinte megfizethetetlen. Az energiatakarékoskodás mindenki érdeke.

Zöldterület-gazdálkodás

Községekben ennek jelentősége nincs, a mi falunkban is magas a zöldterületek aránya.

Évről évre nagy gondot okoz közterületeink rendben tartása, a kaszálás, fűnyírás, gyomtalanítás.

Virágok, fák, díszfák ültetésével kívánjuk hangulatosabbá tenni a faluképet.

A környezetvédelmi feladatok nagy terheket rónak a községre, továbbá ezek mindegyikének megoldása hatalmas költségvetési terhet jelent. A feladatok megoldásán dolgozunk, pályázatok benyújtásával, az önerő előteremtésével.

 

Nagyacsád, 2012. december 12.                              Szalóky Nándor Polgármester

 

Karácsony 2018.

széch2020

112

 

 

Informatikai Partnerünk és a
honlapot szerkesztette az

Látogatói statisztika

2706528
Mai napon:
Tegnap:
Ezen a héten:
Előző héten:
Ebben a hónapban:
Előző hónapban:
184
3838
6260
2589686
22358
30366

Az Ön IP címe: 44.221.66.130
2024-06-16 22:56
JSN Artista is designed by JoomlaShine.com