2017.10.10. 

 

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FELHÍVÁS
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS RENDELET
készítésének előzetes tájékoztatási szakaszához.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy - törvényi kötelezettség teljesítése miatt - az Önkormányzat Képviselő-testülete településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet elkészítéséről határozott. A készülő dokumentumok előkészítési fázisában adat- és információgyűjtési céllal

KÖZMEGHALLGATÁST (LAKOSSÁGI FÓRUMOT)

hívunk össze 2017. október 25. napra 17,00 órára

a Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyacsádi Kirendeltségére (8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3.),

melyen tájékoztatást adunk a kézikönyvvel, és a rendelettel kapcsolatosan, kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek szóban, illetve a fórum után 2017. 11.06.-ig írásban papír alapon a hivatal címére vagy elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre eljuttatva.

 

 


 

Nagyacsád község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztató a község környezeti állapotáról

Előadó: Szalóky Nándor polgármester

A környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ e) pontja szerint az önkormányzat a lakókörnyezet állapotáról évente legalább egyszer tájékoztatja a lakosságot.

A környezetvédelmi törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.

A környezetvédelem kiterjed a föld, a víz, a levegő, az élővilág, az épített környezet védelmére, veszélyes anyagok és technológiák, sugárzások kezelésére, hulladék és zaj- és rezgésvédelemre.

 A környezetvédelem érdekében a települési önkormányzatok környezetvédelmi programot készítenek, amely tartalmazza a települési környezet tisztasága, csapadékvíz elvezetés, a kommunális szennyvízkezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás, a kommunális hulladékkezelés, légszennyezés, zaj és rezgésvédelem, helyi közlekedésszervezés, ivóvízellátás, energiagazdálkodás, zöldterület-gazdálkodás és a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladatait és előírásait.

Nagyacsád tekintetében a felsorolt feladatokról az alábbiakban szeretném tájékoztatni a lakosságot:

Települési környezet tisztasága:

Ez minden nagyacsádi lakos, illetve itt ingatlantulajdonnal rendelkező közös feladata.

Rendeletünk szerint a telkek előtti járdák és árkok tisztántartása a telektulajdonos feladata.

Az önkormányzat az idei évben a lakosságot segíteni tudta ebben a kérdésben a közcélú foglalkoztatottak bevonásával.

Csapadékvíz elvezetés

Tervezzük azon utcák csapadékvíz elvezetését, ahol ez nem teljesen megoldott. Ezt pályázati forrásokból kívánjuk megoldani, mely lehetőségét keressük.

Szennyvíz

Nagyon aktuális a téma, talán mindenki számára ismert a helyzet. A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító kiépült községünkben. Túl vagyunk a próbaüzemen. A Bakonykarszt Zrt. üzemelteti a rendszert. Jelenleg az ingatlanok … %-a kötött rá a rendszerre, ami jónak mondható, de kérjük a lakosság eddig mutatott pozitív hozzáállását. Szerződési kötelezettség is van a rákötések számára vonatkozóan és mindenki számára fontosnak kell, hogy legyen a környezete állapotának megóvása.

Hulladékkezelés

A háztartási hulladék szállítása megoldott, a Győri Kommunális Szolgáltató jó színvonalon végzi a tevékenységet. A hulladékudvar és a szelektív hulladékgyűjtés rendszere is kiépült.

Légszennyezés, zaj- és rezgésvédelem:

Jelenleg ilyen problémák településünket nem érintik.

Helyi közlekedésszervezés

A helyközi járatok száma és időbeni eloszlása megfelelő, alkalmazkodik a munkába és iskolába járáshoz.

Ivóvízellátás

Az ivóvíz minősége jó községünkben. A Bakonykarszt honlapján megtekinthetőek az adatok és látható, hogy minden érték az előírt határérték alatt van. A víz minőségét szakemberek folyamatosan figyelik.

Energiagazdálkodás

A családok többsége fával fűt, a gázenergia a községi lakosok egyre nagyobb számára szinte megfizethetetlen. Az energiatakarékoskodás mindenki érdeke.

Zöldterület-gazdálkodás

Községekben ennek jelentősége nincs, a mi falunkban is magas a zöldterületek aránya.

Évről évre nagy gondot okoz közterületeink rendben tartása, a kaszálás, fűnyírás, gyomtalanítás.

Virágok, fák, díszfák ültetésével kívánjuk hangulatosabbá tenni a faluképet.

A környezetvédelmi feladatok nagy terheket rónak a községre, továbbá ezek mindegyikének megoldása hatalmas költségvetési terhet jelent. A feladatok megoldásán dolgozunk, pályázatok benyújtásával, az önerő előteremtésével.

 

Nagyacsád, 2012. december 12.                              Szalóky Nándor Polgármester

Meteorológia

Élő kamera kép

Friss hírek

A friss hírek ezentúl Nagyacsád Önkormányzat facebook oldalán lesznek láthatóak.

 

facebook

 

Gyereknap 2018.

széch2020

112

 

 

Informatikai Partnerünk és a
honlapot szerkesztette az

Látogatói statisztika

768826
Mai napon:
Tegnap:
Ezen a héten:
Előző héten:
Ebben a hónapban:
Előző hónapban:
241
438
1248
663852
13779
17610

Az Ön IP címe: 54.146.206.127
2019-01-23 14:15
Exact Office Kft.